Οικονομία

POS θα αποφύγετε το πρόστιμο εαν έχετε κατάστημα

Από χθες, 1η Φεβρουαρίου, τα καταστήματα είναι υποχρεωμένα να αναρτούν ειδικές πινακίδες, σε εμφανές σημείο στις βιτρίνες και κοντά στο ταμείο, αν δέχονται ή όχι τη χρήση ηλεκτρονικού χρήματος (POS) για τις πληρωμές από τους καταναλωτές.

Σήμερα δημοσιεύτηκε και η εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (που υπεγράφη χτες 31 Ιανουαρίου), για την εφαρμογή του άρθρου 66 του νόμου 4446/2016 (για το πλαστικό χρήμα) για την ενημέρωση του καταναλωτή για την αποδοχή ή μη μέσων πληρωμής με κάρτα.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των καταστημάτων (σύμφωνα με την εγκύκλιο)

Τα καταστήματα – επιχειρήσεις λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών που διαθέτουν τερματικά αποδοχής καρτών (POS), οφείλουν να ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με τις κατηγορίες πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών τις οποίες δέχονται. Συγκεκριμένα, υποχρεούνται να αναρτούν πινακίδα στο ταμείο στην οποία αναγράφεται με ευδιάκριτα και κεφαλαία γράμματα η ένδειξη ως εξής: «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ, ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ Η’ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΈΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ», «CONSUMERS MAY PAY WITH CREDIT, DEBIT OR PREPAID CARD».

Στην είσοδο του καταστήματος πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή τρόπο οι συγκεκριμένες κατηγορίες πιστωτικών, χρεωστικών ή προπληρωμένων καρτών, οι οποίες γίνονται αποδεκτές από κάθε επιχείρηση λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι εξής κατηγορίες καρτών VISA, MASTER CARD, MAESTRO, DINERS, AMERICAN EXPRESS, DISCOVER, UNION PAY.

Η σχετική ενημέρωση μπορεί να παρέχεται είτε ολογράφως, είτε με παραπομπή στο εμπορικό σήμα κάθε κάρτας.

Τι πρόστιμο πληρώνουν οι παραβάτες

Η Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας Αγοράς Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και τα Τμήματα Εμπορίου των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας επιβάλλουν στους παραβάτες διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ, κατόπιν καταγγελίας καταναλωτή είτε αυτεπάγγελτως διενεργούμενου ελέγχου.

Η απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της ανάλογα με την Αρχή που επέβαλε το πρόστιμο,

– είτε ενώπιον του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης,

– είτε ενώπιον του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην περιφέρεια του οποίου διαπιστώθηκε η παράβαση.

Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της προσφυγής και υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου του τόπου όπου εδρεύει το όργανο που εξέδωσε.

Εσείς μπορείτε να τυπώσετε τα παρακάτω

Tags
Loading...

Related Articles