Οικονομία

«Πράσινο φως» στο deal Σκλαβενίτη – Μαρινόπουλου

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έδωσε το «πράσινο φώς» για το μεγάλο deal στο εγχώριο λιανεμπορίο τροφίμων. Όπως ανακοινώθηκε, σε συνεδρίαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού σήμερα, 26 Ιανουαρίου 2017,

αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρία από την εταιρεία Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία (1) σε τμήμα του ενεργητικού και του παθητικού των εταιρειών α) Μαρινόπουλος Ανώνυμη Εταιρεία Γενικού Εμπορίου, β) Σούπερ Μάρκετ Ξυνός Ανώνυμη Εταιρεία, γ) Express M Ανώνυμη Εταιρεία και δ) Σούπερ Μάρκετ Πειραϊκόν Ανώνυμη Εταιρεία, καθώς και (2) στις εταιρείες α) Μαρκέτα Αρβανίτης Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία, β) Παλαμάρης Εμμανουήλ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Ειδών Διατροφής Αντιπροσωπείες Εισαγωγές – Εξαγωγές, γ) Κρόνος Ν. Καρακίτσος ΑΕΒΕ, δ) Ζεύξη – Ελληνικά Παντοπωλεία και Υπεραγορές Τροφίμων Ανώνυμη Προμηθευτική Εμπορική Εταιρεία και ε) Guedo Holding Ltd.

Η έγκριση, όπως σημειώνεται, έγινε υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις (διορθωτικά μέτρα), που αναφέρονταν και στην εισήγηση. Ειδικότερα, με βάση την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ο όμιλος Σκλαβενιτης αναλαμβάνει:

1. Να εκποιήσει συνολικά είκοσι δύο (22) καταστήματα λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ στους νομούς Αττικής, Ηρακλείου και Λασιθίου, όπου εμφανίζεται οριζόντια αλληλεπικάλυψη δραστηριοτήτων μεταξύ των δύο ομίλων και συγκριτικά υψηλό αθροιστικό μερίδιο αγοράς σε τοπικό επίπεδο. Ειδικότερα, πρέπει να εκποιηθούν 19 καταστήματα στην Αττική, από τα οποία στους δήμους Πειραιά (4 καταστήματα), Αθηναίων (3 καταστήματα), Αγίου Δημητρίου (3 καταστήματα), Παλαιού Φαλήρου (2 καταστήματα), Νέας Σμύρνης, Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Ταύρου, Ασπροπύργου, Νίκαιας, Βριλησσίων και Καλλιθέας (από 1 κατάστημα), καθώς και στο Ηράκλειο Κρήτης (2 καταστήματα) και στο Λασίθι (1 κατάστημα).

2.  Να διατηρήσει – για μεταβατική χρονική περίοδο τριών (3) ετών και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις – την εμπορική του συνεργασία με συγκεκριμένους προμηθευτές, και ειδικότερα αφενός με τους τοπικούς προμηθευτές που είχε ο όμιλος ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, και αφετέρου με τους κοινούς προμηθευτές που εξαρτώνται από τους δύο ομίλους σε ποσοστό ανώτερο του 22% των πωλήσεών τους.

Κατά την κρίση της Επιτροπής, τα προαναφερόμενα διορθωτικά μέτρα είναι επαρκή, κατάλληλα και αναλογικά για να διασφαλίσουν συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού στις επιμέρους σχετικές αγορές λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ σε τοπικό επίπεδο, καθώς και σε αγορές εφοδιασμού (procurement) στην ελληνική επικράτεια.

Tags
Loading...

Related Articles