Έρευνα: Πόσες είναι οι άπιστες γυναίκες στην Ελλάδα;

Αυτό που κανένας άντρας δεν θα ήθελε να ακούσει.

Στην έρευνα, που διήρκεσε δυο χρόνια, συμμετείχαν 2.000 ζευγάρια, αποτυπώνοντας τη σεξουαλική ισότητα των δύο φύλων και αναδεικνύοντας τα 10 σημεία-κλειδιά για τη γυναικεία απιστία.

More Stories
Hydro74, ένας ξεχωριστός καλλιτέχνης
%d bloggers like this: