Από τη γιορτή για την 47η επέτειο αποκατάστασης της δημοκρατίας.