Latest Posts

Με άρωμα «φορολογικών παραδείσων» το «ξεπούλημα» της Εθνικής Ασφαλιστικής – The Press Project – Ειδήσεις, Αναλύσεις, Ραδιόφωνο, Τηλεόραση

- Advertisement -

«Μέσα από ένα πολυδαίδαλο χρηματοδοτικό σχήμα, που περιλαμβάνει αιρέσεις, προϋποθέσεις, αναβολές καταβολής ποσών, αρκετές εταιρίες holding, φορολογικούς παράδεισους και πολυεπίπεδα σχήματα εγγυήσεων, η ΕΤΕ έκρινε ότι όλα έχουν καλώς και μπορεί να ξεφορτωθεί τη μεγαλύτερη και ιστορικότερη Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρία της χώρας μας. Την Εθνική Ασφαλιστική.  Μετά από 130 χρόνια, στη μαύρη επέτειο της χούντας, αποφασίζει για το ξεπούλημα» καταγγέλλει ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Εθνικής Ασφαλιστικής σε εκτενή του ανακοίνωση.

Στην ανακοίνωση, οι εργαζόμενοι περιγράφουν αναλυτικά το παραπάνω σχήμα, το οποίο εγκρίθηκε από την Εθνική Τράπεζα, σε μία υπόθεση που προκαλεί έντονα ερωτηματικά:

Για την holding εταιρία που θα κατέχει την Εθνική Ασφαλιστική ισχύουν:

Η εταιρία ETHNIKI Holding Sarl, η οποία, χωρίς καν να έχει γίνει η Γενική Συνέλευση της ΕΤΕ και χωρίς να έχει εγκριθεί η συμφωνία, έχει ήδη δημιουργηθεί, βρίσκεται μαζί με πολλές άλλες τέτοιου τύπου εταιρίες στην 20 Avenue Monterey στο Λουξεμβούργο, έχοντας μετοχικό κεφάλαιο 20.000€ με μάνατζερ τον Alex Fotakidis 44 ετών, τον Thomas Morana 39 ετών και την Carmen Andre 34 ετών. Σημερινός μέτοχος κατά 100% της ETHNIKI Holding Sarl εμφανίζεται μια άλλη holding εταιρία, η ETHNIKI Holdings Limited, εταιρία που εδρεύει στην 27 Esplanade St, Helier Jersey JE1 1SG στα Channel Islands και έχει μετοχικό κεφάλαιο 10€!! Στην παραπάνω διεύθυνση σύμφωνα με το Google street view, στεγάζεται συνεργείο αυτοκινήτων.

Δήλωση για το ζήτημα έκανε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Σκουρλέτης, που μεταξύ άλλων αναφέρει: «για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος του κινδύνου από αυτή την εξέλιξη για την κοινωνία, την οικονομία και το δημόσιο συμφέρον η Εθνική Ασφαλιστική κατέχει μερίδιο αγοράς κοντά στο 20%, απασχολεί περίπου 1.000 εργαζόμενους, πάνω από 2.000 ασφαλιστικούς συμβούλους, 1.400 συνεργαζόμενους πράκτορες και μεσίτες και έχει χαρτοφυλάκιο με πάνω από 1 εκατομμύριο πελάτες με καθαρή κερδοφορία σε ετήσια βάση πάνω από τα 60 εκατομμύρια ευρώ τα τελευταία έτη που το 2020 άγγιξε τα 65 εκατομμύρια ευρώ. Τι έχει να προσφέρει λοιπόν στην ελληνική οικονομία και το δημόσιο συμφέρον η εκποίηση της;»

Προσθέτει ότι «(ξε)Πουλάνε την Εθνική Ασφαλιστική σε έναν μόνο υποψήφιο αγοραστή, με την άμεση είσπραξη καθαρών κερδών 3-4 ετών (σε μέσο όρο δεκαετίας) υποδαυλίζοντας κάθε έννοια εύλογης οικονομικής συμπεριφοράς και βάζοντας ξανά τη χώρα σε μνημονιακή τροχιά και επιτροπεία που αφήσαμε πίσω μας το καλοκαίρι του 2018.

Η κυβέρνηση προωθεί μια αποεπένδυση για την Τράπεζα και ένα σκανδαλώδες ξεπούλημα της εταιρείας σε ξένα οικονομικά συμφέροντα που ουσιαστικά εγκαθιδρύονται ταχύτατα σε τομείς της παραγωγικής και χρηματοοικονομικής δραστηριότητας όχι με όρους βιωσιμότητας, διατηρησιμότητας και προστιθέμενης αξίας για την οικονομία ως σύνολο αλλά με γνώμονα την υπερσυγκέντρωση αγορών για τη γρήγορη κερδοφορία χωρίς τοποθέτηση μακρόπνοων κεφαλαίων και δημιουργία νέων υποδομών»

Αναλυτικά η ανακοίνωση των Εργαζομένων, που περιέχει και την ανάλυση της συμφωνίας για την Εθνική Ασφαλιστική:

Η ΕΤΕ μεταβιβάζει το 100% της Εθνικής Ασφαλιστικής στην θυγατρική της CVCETHNIKI Holding Sarl στο Λουξεμβούργο.

Από το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ETHNIKI Holding Sarlτο 90,01% θα το έχει η CVC και το 9,99% η Εθνική Τράπεζα, μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Το δυνητικό τίμημα για το 100% ανέρχεται στα 505 εκατομμύρια ευρώ και αναλύεται:

-Ποσό 260 εκατομμύρια, θα καταβληθεί από την CVC αναπροσαρμοζόμενο σε περίπτωση που είτε το ύψος των επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων, είτε ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής είναι χαμηλότερος από ότι έχει σήμερα συμφωνηθεί και βασίζεται στο business plan.

-Ποσό 125 εκατομμυρίων, θα καταβληθεί υπό την αίρεση αναπροσαρμογής ανάλογα με το business plan και ονομάζεται αναβαλλόμενο τίμημα αγοράς.

-Ποσό 120 εκατομμυρίων, υποκείμενο σε αναπροσαρμογές, θα καταβληθεί σε πέντε χρόνια. αφενός για το 70% του ποσού με επίτευξη των στόχων απόδοσης bank assurance 2022 – 2026 και αφετέρου για το 30% του ποσού με την επίτευξη του στόχου απόδοσης των κεφαλαίων της CVC.

Τα παραπάνω ισχύουν για το 100% της αξίας της Εταιρίας.

Για το 90,01% το CVC θα καταβάλει 234 εκατομμύρια (όσο είχαμε αναφέρει στην ανακοίνωσή μας της 26/3/2021).

Για τα ποσά που δεσμεύεται ότι θα καταβάλει η CVC θα χορηγήσει υποσχετικές επιστολές (commitments) για:

Για τα δυο ποσά των 260 και 125 εκατομμυρίων από την ETHNIKI Holding Sarl, με δική της κάλυψη με υποσχετικές επιστολές από τα CVC Funds μέχρι του ύψους των μερισμάτων που θα λάβουν από την Εθνική Ασφαλιστική.

Για το ποσό των 120 εκατομμυρίων (αναβαλλόμενο τίμημα αγοράς) από την Λουξεμβουργιανή εταιρία Lux HoldCo Sarl, η οποία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της ETHNIKI Holding Sarlμε σύσταση ενεχύρου επί των μετοχών της.

Παράλληλα, θα υπάρχουν εγγυοδοτικές δηλώσεις και αποζημιώσεις. Η μια από αυτές αφορά τα μακροχρόνια συμβόλαια υγείας, των οποίων τα ασφάλιστρα δεν μπορούν ή μπορούν περιορισμένα να αναπροσαρμοστούν και περιλαμβάνει αποζημίωση της ETHNIKI Holding Sarl για την επιδείνωση των αποθεματικών με ανώτατο όριο αποζημίωσης τα 5 – 10 χρόνια από την συναλλαγή. Παράλληλα, θα υπάρχει αποζημίωση στην περίπτωση ταμειακών ροών που υπερβαίνουν τους συμφωνημένους στόχους.

Τέλος, ο ασφαλιστικός κίνδυνος του παλιού χαρτοφυλακίου υγείας κατανέμεται σε 22,5% για τον αγοραστή και 77,5% για την ΕΤΕ (!!).

Η ΕΤΕ θα εκδώσει δάνειο μειωμένης διασφάλισης (Tier2), ποσού έως 125 εκατομμυρίων ευρώ προς την Εθνική Ασφαλιστική (όπως είχαμε αναφέρει στην ανακοίνωσή μας της 10/12/20).

Η σύμβαση bank assurance αποκλειστικού χαρακτήρα θα έχει 15ετή διάρκεια.

Η καταβολή των προμηθειών στην Τράπεζα θα γίνεται σε τρίμηνη βάση και θα βασίζονται στο τεχνικό αποτέλεσμα των ασφαλιστικών προϊόντων που θα πουλάει η ΕΤΕ. Για τα προϊόντα που δεν προσφέρονται από την ΕΤΕ θα καταβάλλονται «προμήθειες παραπομπής».

Όλα τα παραπάνω θα ισχύσουν υπό την προϋπόθεση ότι οι εποπτικές και ελεγκτικές αρχές δεν θα θέσουν «επαχθείς όρους» στην συμφωνία. Αλλιώς, το deal χαλάει.

Για την holding εταιρία που θα κατέχει την Εθνική Ασφαλιστική ισχύουν:

Η εταιρία ETHNIKI Holding Sarl, η οποία, χωρίς καν να έχει γίνει η Γενική Συνέλευση της ΕΤΕ και χωρίς να έχει εγκριθεί η συμφωνία, έχει ήδη δημιουργηθεί, βρίσκεται μαζί με πολλές άλλες τέτοιου τύπου εταιρίες στην 20 Avenue Monterey στο Λουξεμβούργο, έχοντας μετοχικό κεφάλαιο 20.000€ με μάνατζερ τον AlexFotakidis 44 ετών, τον ThomasMorana39 ετών και την Carmen Andre 34 ετών. Σημερινός μέτοχος κατά 100% της ETHNIKIHoldingSarl εμφανίζεται μια άλλη holding εταιρία, η ETHNIKIHoldingsLimited, εταιρία που εδρεύει στην 27 Esplanade St, Helier Jersey JE1 1SG στα Channel Islands και έχει μετοχικό κεφάλαιο 10€!! Στην παραπάνω διεύθυνση σύμφωνα με το Google street view, στεγάζεται συνεργείο αυτοκινήτων.

Έτσι μέσα από ένα πολυδαίδαλο χρηματοδοτικό σχήμα, που περιλαμβάνει αιρέσεις, προϋποθέσεις, αναβολές καταβολής ποσών, αρκετές εταιρίες holding, φορολογικούς παράδεισους και πολυεπίπεδα σχήματα εγγυήσεων, η ΕΤΕ έκρινε ότι όλα έχουν καλώς και μπορεί να ξεφορτωθεί τη μεγαλύτερη και ιστορικότερη Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρία της χώρας μας. Την Εθνική Ασφαλιστική.

Μετά από 130 χρόνια, στη μαύρη επέτειο της χούντας, αποφασίζει για το ξεπούλημα.

Πηγή

Latest Posts

Don't Miss

Stay in touch

To be updated with all the latest news, offers and special announcements.