Τα stock awards της ΚΡΙ – ΚΡΙ, o «Νέαρχος» και η «vintage» Ηλεκτρονική Αθηνών

Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό παρασκήνιο της χώρας.

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ και το ταμπλό

Το ταμπλό λέει πάντα την αλήθεια. Νόμος απαράβατος της αγοράς. Και ό,τι και να σας πούμε εμείς, money talks. Αυτό συμβαίνει τις τελευταίες ημέρες με τη μετοχή -αλλά και το δικαίωμα- του ΕΛΛΑΚΤΩΡ που σταθερά καταγράφει κέρδη ενόψει της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Μολονότι στη χθεσινή διαπραγμάτευση κάποιοι επέλεξαν να κατοχυρώσουν κάποια από αυτά, το συνολικό πρόσημο είναι έντονα θετικό, γεγονός που εν τοις πράγμασι αποδεικνύει το μεγάλο ενδιαφέρον για την εταιρεία και τις προοπτικές της. Ειδικά δε στην περίπτωση του δικαιώματος, το ενδιαφέρον και η άνοδος στην τιμή είναι μεγαλύτερα. Με άλλα λόγια, το ταμπλό πιστεύει στη μετοχή, περνώντας έτσι ένα ξεκάθαρο μήνυμα στο σύνολο των μετόχων, νυν και μελλοντικών.

Η «vintage» Ηλεκτρονική Αθηνών

Παράδειγμα ταχύτατης πτώχευσης, αλλά και εξαιρετικά αργής και προβληματικής εκποίησης της περιουσίας της, αποτελεί η Ηλεκτρονική Αθηνών. Δεδομένου του μεγέθους της εταιρείας η προ πενταετίας πτώχευση της αποτέλεσε παράδειγμα προς μίμηση ως προς την ταχύτητα λήψης των αποφάσεων του πτωχευτικού δικαστηρίου. Είναι ενδεικτικό πως η αίτηση πτώχευσης της πάλαι ποτέ πρωταγωνίστριας στο χώρο του λιανεμπορίου εταιρείας, κατατέθηκε στις 11 Μαρτίου 2016 και μέχρι τις 27 Απριλίου 2016 είχε δημοσιευθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η απόφαση πτώχευσής της. Αλλά τα θετικά σταματούν κάπου εκεί. Την στιγμή της πτώχευσής της, η εταιρεία διέθετε σημαντικό αριθμό αποθεμάτων – προϊόντων, η εκποίηση των οποίων θα μπορούσε να καλύψει «τρύπες» – υποχρεώσεις προς πιστωτές και εργαζόμενους. Ωστόσο λόγω γραφειοκρατικών προβλημάτων, αλλά και δικαστικών αντιπαραθέσεων η εκποίηση των προϊόντων αυτών δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, πέντε χρόνια μετά, με αποτέλεσμα η τεχνολογία τους να είναι πια παρωχημένη και η αξία τους, 60 μήνες μετά, να έχει απομειωθεί σημαντικά. Το πράγμα δεν χωράει συζήτησης . Ποιος θα ήθελε σήμερα ένα ΡΑΔΙΟ CD ή ένα iPad mini 2 ή μια τηλεόραση τεχνολογίας παλαιότερης της πενταετίας; Εν πολλοίς θα το μάθουμε αύριο Παρασκευή , οπότε βγαίνουν στο σφυρί κινητά περιουσιακά στοιχεία (προϊόντα) της Ηλεκτρονικής Αθηνών. Πρόκειται συνολικά για 36.877 προϊόντα που περιγράφονται σε μια κατασχετήρια έκθεση 772 σελίδων. Επισπεύδουσες του πλειστηριασμού είναι οι Eurobank και Cepal Hellas και η τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί στα 2,3 εκατ. ευρώ, όταν η συνολική αξία των εκπλειστηριαζόμενων είχε τοποθετηθεί στο ποσό των 3,5 εκατ. ευρώ περίπου. Πάντως εάν διαβάσει κάποιος την κατασχετήρια έκθεση θα διαπιστώσει πως πολλές από τις προς εκποίηση ηλεκτρονικές συσκευές είναι σήμερα «vintage» και πως η αξία τους περιορίζεται στο επίπεδο των ανταλλακτικών….

Ο άγνωστος «Νέαρχος»

Το χρηματοδοτικό εργαλείο «Νέαρχος» δεν είναι ευρέως γνωστό, αλλά πρόκειται να γίνει. Κυρίως μέσω της συμβολής του στη χρηματοδότηση πολυτετών συμβάσεων για την κάλυψη των ακτοπλοϊκών συνδέσεων στις άγονες γραμμές. Ο «Νέαρχος» θα επιτρέπει σε φορείς του Δημοσίου να χρηματοδοτούνται με ευνοϊκούς όρους από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η εξυπηρέτηση των δανείων θα γίνεται μέσω λογαριασμού που συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και θα χρηματοδοτείται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και από το ΕΣΠΑ ή το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Πως θα αξιοποιηθεί ο «Νέαρχος» ; Εντός του Αυγούστου αναμένεται απόφαση από τον υπουργό Ναυτιλίας Γιάννη Πλακιωτάκη που θα θέτει σε πιλοτική εφαρμογή το σχέδιο ανανέωσης του ακτοπλοϊκού στόλου με «πράσινα» πλοία. Σύμφωνα με το σχέδιο, η εταιρεία που θα υπογράψει πολυετή σύμβαση για την εξυπηρέτηση «άγονης» γραμμής θα χρησιμοποιεί τη σύμβαση αυτή για τη χρηματοδότηση νεότευκτου πλοίου. Το σχέδιο που επεξεργάζεται ο Γιάννης Πλακιωτάκης αφορά σε πρώτη φάση δυο άγονες γραμμές και θα υλοποιηθεί με την αξιοποίηση του «Νέαρχου». Δηλαδή με χρηματοδότηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων!

Τα stock awards της ΚΡΙ – ΚΡΙ

Η ευγνωμοσύνη είναι ένα καθήκον που πρέπει κανείς να εκπληρώσει, αλλά που κανένας δεν έχει δικαίωμα να απαιτεί. Πορευόμενη με αυτή τη φιλοσοφία η Γενική Συνέλευση της γαλακτοβιομηχανίας ΚΡΙ – ΚΡΙ αποφάσισε τη θέσπιση ενός προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών (Stock Awards) σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της εταιρείας μέχρι του ύψους του 0,5% του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρείας. Κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι η επιβράβευση των διοικητικών και διευθυντικών στελεχών και του προσωπικού της εταιρείας για τη συμβολή τους στην επίτευξη των ετησίων και ενδιάμεσων στόχων της, αλλά και η ενίσχυση της δέσμευσης και αφοσίωσης του προσωπικού της εταιρείας, αναπτύσσοντας κουλτούρα «στελεχών-μετόχων». Η δωρεάν διάθεση των μετοχών στους δικαιούχους θα έχει διάρκεια ενός έτους και θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 7 Ιουλίου 2022. Η διάθεση θα γίνει σε δύο κύκλους. Ο πρώτος κύκλος αφορά σε δωρεάν διάθεση μετοχών που θα πραγματοποιηθεί έως τις 30.09.2021, προς δικαιούχους που θα προσδιορισθούν με κριτήρια αναφορικά με την επίτευξη ενδιάμεσων στόχων της χρήσης 2021. Ο δεύτερος κύκλος αφορά σε δωρεάν διάθεση μετοχών από 01.01.2022 έως 07.07.2022, προς δικαιούχους που θα προσδιορισθούν με κριτήρια αναφορικά με την επίτευξη ετήσιων στόχων της χρήσης 2021. Για τις μετοχές που θα διανεμηθούν στον πρώτο κύκλο του προγράμματος υφίσταται υποχρέωση διακράτησης τους έως τις 31 Μαρτίου 2022. Για τις μετοχές που θα διανεμηθούν στον δεύτερο κύκλο του προγράμματος υφίσταται υποχρέωση διακράτησης τους έως 31 Μαρτίου 2023.

Αποποίηση Ευθύνης: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη στήλη Over the Counter προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες της αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη, ή σύσταση της στήλης για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε χρεογράφου ή επένδυσης. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.

Πηγή

Latest Posts

Don't Miss

Stay in touch

To be updated with all the latest news, offers and special announcements.