ΑΣΕΠ: Μέχρι σήμερα 15/9 οι αιτήσεις για την προκήρυξη 6Κ/2022 που δέχεται όλα τα πτυχία

Έως και την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου θα μπορέσουν οι ενδιαφερόμενοι να προχωρήσουν σε αιτήσεις για την προκήρυξη του ΑΣΕΠ, η οποία κάνει δεκτά όλα τα πτυχία.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΦΕΚ που είχε εκδοθεί στις 11 Αυγούστου, η προκληρυξη 6Κ/2022 αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 66 θέσεων για την μόνιμη πρόσληψη υπαλλήλων στο υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας, στις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και στο Πράσινο Ταμείο Ν.Π.Δ.Δ.

Ποιες κατηγορίες ειδικοτήτων αφορά η προκήρυξη

  • Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης: 59 θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδ. Αρχιτέκτων Μηχανικός), ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδ. Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός), ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδ. Πολιτικός Μηχανικός), ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.
  • Β’ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: 6 θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ, ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδ. Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός), ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδ. Τοπογράφος Μηχανικός).
  • Γ’ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 1 θέση. Κλάδου/Ειδικότητας: ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ.
Σε ποιες θέσεις γίνονται δεκτά όλα τα πτυχία
Υποψήφιοι με οποιοδήποτε πτυχίο, όπως δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας, μπορούν να αιτηθούν για την ειδικότητα του κλάδου «ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού».
Πρόκειται για τους εξής κωδικούς, που αντιστοιχούν στην ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού: 510, 511, 518 έως 521 και 508, 509. Οι δύο τελευταίοι κωδικοί (508 και 509) κάνουν δεκτά όλα τα διοικητικά πτυχία.
Υπενθυμίζεται, οι αιτήσεις «τρέχουν» μέχρι και σήμερα Πέμπτη (15/9) και ώρα 14:00 το μεσημέρι.

Latest Posts

Stay in touch

To be updated with all the latest news, offers and special announcements.

Don't Miss