Καταργείται το τέλος επιτηδεύματος για συνεταιρισμούς και τα υπό πτώχευση φυσικά ή νομικά πρόσωπα

Τροπολογία για την εξαίρεση από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος των αγροτών που είναι μέλη αγροτικών συνεταιρισμών, των αγροτικών συνεταιρισμών, των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, των σχολικών συνεταιρισμών, καθώς και των φυσικών ή νομικών προσώπων που βρίσκονται σε εκκαθάριση, πτώχευση ή αδράνεια κατατέθηκε στην Βουλή.

Η τροπολογία αναμένεται να ψηφιστεί αργότερα σήμερα στο πλαίσιο νομοσχεδίου του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας στόχος της ρύθμισης είναι «αφενός, η παροχή φορολογικών κινήτρων για ένταξη στις συνεταιριστικές μορφές δραστηριότητας, αλλά και για σύσταση αντίστοιχων νομικών οντοτήτων και, αφετέρου, η απαλλαγή από φορολογικά βάρη των φυσικών ή νομικών προσώπων ή οντοτήτων που δεν ασκούν πλέον εν τοις πράγμασι επιχειρηματική δραστηριότητα».

Στόχος είναι «να ελαφρύνουμε τις επιχειρήσεις από τα βάρη των Μνημονίων» επισήμανε στην παρέμβασή της η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου.

More Stories
Με επαναφορά της βίζας απειλούν οι Αμερικανοί
%d bloggers like this: