ΚΕΠ: Αποστολή εγγράφων και πιστοποιητικών στο σπίτι με ένα τηλεφώνημα, χωρίς χρέωση

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων και με στόχο να βελτιώσει την εξ αποστάσεως παροχή υπηρεσιών για επιχειρήσεις και πολίτες, ξεκίνησε την υλοποίηση μίας νέας διαδικασίας εξυπηρέτησης μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) με τη χρήση τηλεφώνου και ταχυδρομείου ή κούριερ.

Πρόκειται για μία νέα προσπάθεια που ουσιαστικά συμπληρώνει τις υπηρεσίες που υλοποιούνται από το gov.gr μέσω του υπολογιστή ή του κινητού και αφορά πολίτες, που δεν είναι τόσο εξοικειωμένο με την τεχνολογία και δεν διαθέτουν τις απαραίτητες  ψηφιακές δεξιότητες. Με εγκύκλιο που απέστειλε ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Γεωργαντάς σε όλα τα ΚΕΠ της χώρας, περιγράφεται η διαδικασία τηλεφωνικής εξυπηρέτησης για αιτήσεις που έχουν επείγοντα χαρακτήρα και δεν απαιτούν την συνυποβολή δικαιολογητικών.

Η ίδια υπηρεσία τηλεφωνικής εξυπηρέτησης παρέχεται και για πιστοποιητικά που απαιτούν συνυποβολή δικαιολογητικών, εφόσον ο πολίτης τα αποστείλει σε ηλεκτρονική μορφή. Τονίζεται ότι η παράδοση των παραγόμενων εγγράφων και πιστοποιητικών θα πραγματοποιείται στη διεύθυνση που θα δηλώνουν οι πολίτες, χωρίς χρέωση.

Επιπλέον, για επείγοντα αιτήματα που απαιτούν την συνυποβολή δικαιολογητικών τα οποία δεν μπορούν να αποσταλούν με ηλεκτρονικό τρόπο από τον αιτούντα, θα παρέχεται η δυνατότητα παραλαβής τους από την οικία του πολίτη μετά από τηλεφωνική εντολή στο ΚΕΠ. Να σημειωθεί ότι τηλεφωνική αίτηση μπορεί να υποβληθεί και από τρίτο πρόσωπο, υπό την προϋπόθεση ότι το πρόσωπο αυτό είναι εφοδιασμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή νόμιμη εξουσιοδότηση.

Ο επείγων χαρακτήρας αξιολογείται από τον Προϊστάμενο του ΚΕΠ. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με προηγούμενη εγκύκλιο του αρμοδίου Υφυπουργού, για τον επείγοντα χαρακτήρα πρέπει να πληρείται τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • το αίτημα να αφορά την κάλυψη συγκεκριμένης ανάγκης, η οποία προέκυψε μετά την έκδοση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 11ης Μαρτίου 2020,
  • το αίτημα να αφορά επείγουσα οικογενειακή ή επαγγελματική ανάγκη
  • το αίτημα να αφορά οποιαδήποτε άμεση ανελαστική προθεσμία

Πηγή

More Stories
Ο Τζέισον Μομόα έγινε… Όζι Όζμπορν και του ταιριάζει!
%d bloggers like this: