Μειώθηκαν οι πτωχεύσεις των επιχειρήσεων στην Ελλάδα

Μειώθηκαν οι πτωχεύσεις των επιχειρήσεων στην Ελλάδα το 2021 σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για τις κηρυχθείσες πτωχεύσεις επιχειρήσεων βάσει δικαστικών αποφάσεων.

Ειδικότερα, το 2021 οι κηρυχθείσες πτωχεύσεις ανήλθαν σε 53 έναντι 57 το 2020, παρουσιάζοντας μείωση κατά 7%. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής για την περίοδο 2012 – 2021 παρουσιάζει μείωση κατά 21,2%.
Ως προς τη νομική μορφή των επιχειρήσεων που πτώχευσαν, από την ανάλυση των στοιχείων του χρονικού διαστήματος 2012 – 2021, παρατηρείται μείωση των πτωχεύσεων με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 21,0% στις ατομικές επιχειρήσεις, 13,5% στις προσωπικές εταιρείες και 27,0% στις κεφαλαιουχικές εταιρείες.

Από την ανάλυση των πτωχεύσεων που κηρύχθηκαν το έτος 2021, κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας, παρατηρείται ότι οι περισσότερες πτωχεύσεις πραγματοποιήθηκαν στον τομέα του χονδρικού και λιανικού εμπορίου – επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών με ποσοστό 35,8%, ακολουθούν ο τομέας της μεταποίησης με 22,6%, ο τομέας των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης με 15,1%, ο τομέας των κατασκευών με 9,4% και ο τομέας μεταφορών – αποθήκευσης με 7,5%.
Από τα στοιχεία των απαιτήσεων που επαληθεύτηκαν, κατά την περίοδο 2012 – 2021 προκύπτει ότι, κατά μέσο όρο ετησίως, για 113 επαληθεύσεις βεβαιώνεται παθητικό 750,3 εκατ. ευρώ, ενώ οι απασχολούμενοι που έχουν αξιώσεις επ’ αυτών ανέρχονται σε 1.512.

Επιπλέον, για την ανωτέρω περίοδο παρατηρείται μείωση στο μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής του αριθμού των επαληθεύσεων κατά 15,8%, στο ποσό του παθητικού που βεβαιώθηκε κατά 3,4% και στον αριθμό των απασχολουμένων που έχουν αξίωση κατά 3,8%.


Διαβάστε όλο το άρθρο από την πηγή

Latest Posts

Stay in touch

To be updated with all the latest news, offers and special announcements.

Don't Miss