Προσλήψεις στον Δήμο Ρεθύμνης: Ποιους αφορά – Πότε λήγει η προθεσμία αιτήσεων

ΑΣΕΠ: Με 97 υπαλλήλους ενισχύεται ο Δήμος Ρεθύμνης – Δείτε ειδικότητες.

Εργασία μερικής απασχόλησης για καθαριστές/καθαρίστριες σχολικών μονάδων κατά το διδακτικό έτος 2022 – 2023.
Δείτε τις θέσεις εργασίας:

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας 18 – 67 ετών.

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ολοκληρώνεται την Δευτέρα 29 Αυγούστου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο τη συνημμένη αίτηση της ανακοίνωσης, με αριθμό 27600/12-8-2022 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Ρεθύμνης, Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού, Μαρκέλλου 25, Ρέθυμνο, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού (2831054626 με την κ. Σταγκουράκη) είτε ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: stagouraki@rethymno.gr.
Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας. Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.
Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή.


Διαβάστε όλο το άρθρο από την πηγή

Latest Posts

Stay in touch

To be updated with all the latest news, offers and special announcements.

Don't Miss