Σημαντική αύξηση κατέγραψαν το 2021 οι συμβολαιογραφικές πράξεις

Σημαντική αύξηση κατέγραψαν το 2021 οι συμβολαιογραφικές πράξεις, με τις δωρεές να σημειώνουν αύξηση 44,5% σε σχέση με το 2020.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) το 2021 οι συμβολαιογραφικές πράξεις που πραγματοποιήθηκαν ανέρχονται σε 727.610 έναντι 619.944 το 2020 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 17,4%.
Από την ανάλυση των στοιχείων της τελευταίας δεκαετίας παρατηρείται άνοδος των εργασιών από 620.998 πράξεις το 2012 σε 727.610 πράξεις το 2021 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 17,2%.

Ως προς τα επιμέρους αντικείμενα των συμβολαιογραφικών πράξεων, στην κατηγορία «Γονικές παροχές» παρατηρείται αξιοσημείωτη αύξηση για το 2021 έναντι του 2020 κατά 90,6%.
Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 49.452 πράξεις το 2021, έναντι 25.944 το 2020. Στην κατηγορία «Δωρεές εν ζωή» παρατηρείται αύξηση 44,5%.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 22.669 πράξεις το 2021, έναντι 15.693 το 2020. Στην κατηγορία «Αγοραπωλησίες ακινήτων» παρατηρείται αύξηση 40,1%. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 104.746 πράξεις το 2021, έναντι 74.769 το 2020.

Αντικείμενο

συμβολαιογραφικής
πράξης

2020

2021

2021/
2020

Σύνολο

619.944

727.610

17,4

Καταθέσεις κατασχετηρίων εκθέσεων

6.846

6.199

-9,5

Πλειστηριασμοί

2.683

2.393

-10,8

Διαμαρτυρικά 1

Διαθήκες

30.204

33.655

11,4

Συστάσεις εταιρειών

1.271

1.474

16,0

Διαλύσεις εταιρειών

547

545

-0,4

Αγοραπωλησίες ακινήτων

74.769

104.746

40,1

Αγοραπωλησίες αυτοκινήτων

1.200

1.481

23,4

Δωρεές εν ζωή

15.693

22.669

44,5

Δωρεές αιτία θανάτου

219

269

22,8

Γονικές παροχές

25.944

49.452

90,6

Δάνεια

293

200

-31,7

Πληρεξούσια

170.532

210.600

23,5

Αναγνωρίσεις τέκνων 2

4.000

4.273

6,8

Μονομερείς λύσεις
συμφώνων συμβίωσης 2

233

268

15,0

Συναινετικές λύσεις
συμφώνων συμβίωσης 2

758

857

13,1

Συναινετικές λύσεις γάμου (χωρίς τέκνα) 2

3.487

3.750

7,5

Συναινετικές λύσεις γάμου (με τέκνα) 2

7.151

7.897

10,4

Άλλες πράξεις

274.114

276.882

1,0


Διαβάστε όλο το άρθρο από την πηγή

Latest Posts

Stay in touch

To be updated with all the latest news, offers and special announcements.

Don't Miss