Τέλος επιτηδεύματος: Ποιοι επιτηδευματίες και επιχειρήσεις δεν θα το πληρώσουν – Τα κέρδη

Σημαντικό μέτρο, μόνιμου χαρακτήρα που συνδέεται με παράλληλη πολιτική κινήτρων για τη στήριξη της αγοράς εργασίας, είναι και αυτό της απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος σε επιτηδευματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα αυξάνουν τον μέσο ετήσιο αριθμό των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης κατ’ ελάχιστον για διάστημα τριών μηνών ετησίως.

Το μέτρο αφορά δυνητικά 900.000 επιτηδευματίες και επιχειρήσεις, ενώ σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο, η απώλεια εσόδων στον τακτικό προϋπολογισμό αντισταθμίζεται από αυξημένα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές.
Ετσι, για παράδειγμα, μια επιχείρηση με ετήσια ακαθάριστα έσοδα 1 εκατ. ευρώ, που αυξάνει τον Οκτώβριο του 2022 το προσωπικό πλήρους απασχόλησης έστω κατά 1 υπάλληλο, τον οποίο διατηρεί τουλάχιστον για τρεις μήνες, δικαιούται την απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος για το 2022.

Θα πρέπει βέβαια να διευκρινιστεί από το υπουργείο Οικονομικών εάν η έκπτωση αφορά μόνο ένα κατάστημα, στην περίπτωση που πρόκειται για επιχείρηση με πολλά υποκαταστήματα, ή το σύνολο. Εστω ότι πληρώνει τέλος επιτηδεύματος 1.000 ευρώ. Αν γίνει πρόσληψη ενός υπαλλήλου για τρεις μήνες με τον βασικό μισθό, το μισθολογικό κόστος για τον εργοδότη για τους τρεις μήνες είναι 3.165,64 ευρώ (2.229,6 ευρώ καθαρά στο χέρι του εργαζομένου και 936,04 ευρώ ασφαλιστικές κρατήσεις).
Επειδή η δαπάνη της μισθοδοσίας εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης (συντελεστής φορολόγησης 22%), η επιχείρηση θα έχει έκπτωση 696,44 ευρώ (3,165,64 Χ 22%) και τελικά το κόστος θα μειωθεί στα 2.469,20 ευρώ. Αν αφαιρεθεί και το τέλος επιτηδεύματος των 1.000 ευρώ, το τελικό ποσό που θα πληρώσει μια επιχείρηση για να απασχολήσει έναν εργαζόμενο για τρεις μήνες, θα είναι μόλις 1.469,20 ευρώ. Συνεπώς, θα απασχολήσει έναν μισθωτό (πλήρους απασχόλησης) για τρεις μήνες με μηνιαίο κόστος μόνο 489 ευρώ.


Διαβάστε όλο το άρθρο από την πηγή

Latest Posts

Stay in touch

To be updated with all the latest news, offers and special announcements.

Don't Miss