Τι αλλάζει στην αγορά Airbnb – Μπαίνουν όρια ανά περιοχή

Κανόνες στην ανεξέλεγκτη χρήση της πλατφόρμα Airbnb, θέλει να βάλει ο νέος υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης. 

Το νέο πλαίσιο που σχεδιάζει η κυβέρνηση θα στοχεύει στην οριοθέτηση μέγιστου αριθμού των μισθώσεων ακινήτων- Airbnb ανά περιοχή αλλά και στην δίκαιη φορολόγησή τους. Έτσι θεωρείται ότι θα περιοριστούν οι αρνητικές επιπτώσεις από την ανεξέλεγκτη λειτουργία της πλατφόρμας, όπως η απουσία διαθέσιμων ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων για οικογένειες αλλά και η αύξηση των ενοικίων.

Επίσης, εκτιμάται πως με το ίδιο πλαίσιο θα μπορέσει να ελεγχθεί και το φαινόμενο του υπερ- τουρισμού σε περιοχές όπως η Σαντορίνη. Οδηγό θα αποτελέσουν οι διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Πηγή

Πηγή 2

More Stories
Σε δημοπρασία αγαπημένα αντικείμενα του Jerry Lewis
%d bloggers like this: