«Ανοίγουν» 20 θέσεις εργασίας στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης

Οι αποσπάσεις θα πραγματοποιηθούν κατ’ εφαρμογή των άρθ. 271-281 του ν. 4738/2020 (Α’ 207), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, προκειμένου να καλύψει τις υπηρεσιακές της ανάγκες.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης έχουν υπάλληλοι, μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι απασχολούνται σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης του Μητρώου Φορέων της Γενικής Κυβέρνησ …
Διαβάστε όλο το άρθρο από την πηγή

Latest Posts

Stay in touch

To be updated with all the latest news, offers and special announcements.

Don't Miss