ΕΛΠΕ: Βελτιωμένα λειτουργικά αποτελέσματα τριμήνου – FleetNews

Βελτιωμένα λειτουργικά αποτελέσματα κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους ανακοίνωσε ο όμιλος ΕΛΠΕ, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης, υψηλής συνεισφοράς εξαγωγών και αυξημένης τουριστικής κίνησης.
Τα αποτελέσματα αυτά σημειώθηκαν παρά το γεγονός ότι κατά την εν λόγω περίοδο η παραγωγή των διυλιστηρίων Ασπροπύργου και Ελευσίνας μειώθηκε λόγω προγραμματισμένης συντήρησης.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων για την έγκριση της αλλαγής επωνυμίας του ομίλου που αντιστοιχεί στη μετάβαση στη νέα ενεργειακή εποχή.
Η ανακοίνωση αναφέρει πως τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA να διαμορφώνονται σε 535 εκατ. ευρώ, σε σχέση με 79 εκατ. για το αντίστοιχο Τρίμηνο του 2021, ενώ τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη ανήλθαν σε 367 εκατ. ευρώ.
Τα θετικά αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν κυρίως την αύξηση στα διεθνή περιθώρια διύλισης, τη βελτιωμένη κερδοφορία στις εξαγωγές και στις θυγατρικές εξωτερικού αλλά και την αυξημένη ζήτηση στην ελληνική αγορά λόγω τουρισμού, ιδιαίτερα σε πωλήσεις αεροπορικών και ναυτιλιακών καυσίμων. Τα ανωτέρω αντιστάθμισαν την επιβάρυνση από το κόστος ενέργειας και φυσικού αερίου στο λειτουργικό κόστος, καθώς και την επίπτωση των προγραμματισμένων σταματημάτων στα διυλιστήριά μας για συντήρηση.
Η παραγωγή των διυλιστηρίων διαμορφώθηκε σε 3,2 εκατ. τόνους, καθώς κατά τη διάρκεια του τριμήνου υλοποιήθηκαν με ασφάλεια και επιτυχία τόσο το πρόγραμμα εκτεταμένης συντήρησης (Full Turnaround) στο διυλιστήριο Ελευσίνας, όσο και η προγραμματισμένη συντήρηση στο συγκρότημα FCC του διυλιστηρίου Ασπροπύργου. Σαν αποτέλεσμα της μείωσης παραγωγή …
Διαβάστε όλο το άρθρο από την πηγή

Latest Posts

Stay in touch

To be updated with all the latest news, offers and special announcements.

Don't Miss