Πως γίνεται η δήλωση παράλληλης μισθωτής απασχόλησης

Σε δήλωση παράλληλης μισθωτής απασχόλησης μπορούν να προβαίνουν ηλεκτρονικά καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου οι ασφαλισμένοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες .

Ειδικότερα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες που απασχολούνται παράλληλα ως μισθωτοί (π.χ. με εξαρτημένη εργασία, ως αμειβόμενα μέλη Δ.Σ. κ.ά.) μπορούν να δηλώνουν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ το διάστημα για το οποίο είναι παράλληλα απασχολούμενοι ως μισθωτοί, προκειμένου οι ασφαλιστικές εισφορές τους ως ελεύθερων επαγγελματιών να διαμορφώνονται ανάλογα.
Κι αυτό διότι, με βάση την τελευταία ασφαλιστική μεταρρύθμιση, οι ελεύθεροι επαγγελματίες που παράλληλα απασχολούνται και ως μισθωτοί καταβάλλουν εισφορές μόνον επί της μισθωτής απασχόλησης για όσο αυτή διαρκεί, υπό την προϋπόθεση ότι οι μηνιαίες εισφορές εργαζομένου και εργοδότη καλύπτουν το ποσό των 252 ευρώ («δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία»).

Πρακτικά, μισθωτοί με μηνιαίες αποδοχές ύψους 940 ευρώ και άνω απαλλάσσονται κατά κανόνα από πρόσθετες εισφορές για το ελεύθερο επάγγελμα που ασκούν. Σε περίπτωση που οι εισφορές δεν καλύπτονται από τη μισθωτή εργασία, ο ασφαλισμένος καταβάλλει την όποια διαφορά.


Διαβάστε όλο το άρθρο από την πηγή

Latest Posts

spot_img

Stay in touch

To be updated with all the latest news, offers and special announcements.

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Don't Miss