Πρατήρια καυσίμων: Τι αλλάζει στα νέα συστήματα εισροών – εκροών

Διευκρινήσεις για την ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης λογισμικού και δήλωσης εγκατάστασης συστήματος παρακολούθησης εισροών – εκροών στα πρατήρια καυσίμων, αλλά και αποσαφηνίσεις σχετικά με τις προβλεπόμενες κυρώσεις δίνει απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή.

Η απόφαση αναφέρει πως ο κατασκευαστής λογισμικού συστήματος παρακολούθησης εισροών – εκροών υγρών καυσίμων υποχρεούται να υποβάλει ηλεκτρονικά υπεύθυνη δήλωση στην υπηρεσία μητρώου του συστήματος εισροών – εκροών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) – νυν Διεύθυνση Ανάπτυξης Τελωνειακών, Ελεγκτικών & Επιχειρησιακών Εφαρμογών (Δ.Α.Σ.Ε.) της ΑΑΔΕ – με την οποία δηλώνεται ότι το λογισμικό του εγκατεστημένου συστήματος εισροών-εκροών πληροί, απαρέγκλιτα, τις απαιτήσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας.
Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από στοιχεία που αφορούν στην ταυτοποίηση του λογισμικού καθώς και στην περιγραφή των μεταβολών που έχουν επέλθει. Σα στοιχεία αυτά ελέγχονται, περιοδικά, σε σχέση με το εγκατασταθέν λογισμικό στο αντίστοιχο πρατήριο, για τυχόν μη εξουσιοδοτημένες διαφοροποιήσεις.

Μετά την τελική εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας κάθε συστήματος παρακολούθησης εισροών – εκροών, η εταιρεία εγκατάστασης υποβάλλει, ηλεκτρονικά, Δήλωση Εγκατάστασης στη ΓΓΠΣ αναφορικά με την ορθή και νόμιμη λειτουργία του εγκατεστημένου συστήματος.
Από σήμερα, 19.12.2022, για κάθε νέα εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης εισροών – εκροών σε πρατήριο υγρών καυσίμων ή σε εγκατάσταση πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και για κάθε νέο λογισμικό συστήματος παρακολούθησης εισροών – εκροών που κατασκευάζεται ή/και για κάθε νέα έκδοση κατασκευασθέντος λογισμικού, η δήλωση λογισμικού και η δήλωση εγκατάστασης συστήματος θα υποβάλλονται, ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ: (link: https://www.aade.gr/diloseis-ee ) και σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στην ως άνω ιστοσελίδα.

Επίσης, από σήμερα 19.12.2022, οπότε και τίθεται σε εφαρμογή η ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω δηλώσεων στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, παύει η υποχρέωση περί υποβολής της δήλωσης εγκατάστασης, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Στην απόφαση αναφέρεται πως για την υποβολή ψευδών δηλώσεων εγκατάστασης ή λογισμικού, πέραν των ποινικών κυρώσεων του ν.3784/2009 προβλέπονται, κατά περίπτωση και αντιστοίχως, και διοικητικές κυρώσεις. Αν δεν υποβληθούν οι δηλώσεις προβλέπονται, κατά περίπτωση και αντιστοίχως, οι ανάλογες διοικητικές κυρώσεις.


Διαβάστε όλο το άρθρο από την πηγή

Latest Posts

spot_img

Stay in touch

To be updated with all the latest news, offers and special announcements.

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Don't Miss