Προσλήψεις μαγείρων στο Δήμο Πεντέλης: Αιτήσεις μέχρι 23/9

ΑΣΕΠ: Με μάγειρες ενισχύεται ο Δήμος Πεντέλης.

Η σύμβαση εργασίας ισχύει από την υπογραφή της σύμβασης έως 11 μήνες (και όχι πέραν της 31-7-2023).
Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (mainprotocol@penteli.gov.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, Καλαμβόκη 2α Μελίσσια, Τ.Κ.15127, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κας Παπαδάκη Μανωλίας (τηλ. επικοινωνίας: 2132050078-92).

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.
Απαιτούμενα προσόντα
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef) ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων:
ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Διαβάστε επίσης:
Θέσεις εργασίας στο Δήμο Νέας Σμύρνης: Μέχρι 20/9 οι αιτήσεις
ΑΣΕΠ: Έρχονται προσλήψεις στα ασφαλιστικά ταμεία – Αναλυτικά οι θέσεις
ΑΑΔΕ: Στις 22 και 23/10 ο γραπτός διαγωνισμός για τις 822 μόνιμες θέσεις


Διαβάστε όλο το άρθρο από την πηγή

Latest Posts

Stay in touch

To be updated with all the latest news, offers and special announcements.

Don't Miss