Τεχνολογία

Αλλαγή στην πολιτική χρήσης του skroutz.gr έπειτα από υποψίες απάτης

Το skroutz απευθύνει μήνυμα προς τους συνεργάτες του για το ζήτημα διπλών τιμών που εμφανιζόντουσαν σε διάφορα προϊόντα.

“Αγαπητοί συνεργάτες,

Το τελευταίο χρονικό διάστημα σε ορισμένα ηλεκτρονικά καταστήματα παρατηρείται το φαινόμενο της αναγραφής δύο διαφορετικών τιμών πώλησης για προϊόντα τεχνολογίας, ανάλογα με το είδος του παραστατικού αγοράς, ήτοι απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο, πολιτική που δεν δύναται να υποστηριχτεί από τη σελίδα του Skroutz.gr.

Μετά από παρακολούθηση και μελέτη της πολιτικής αυτής, επικοινωνίας με τους αρμόδιους φορείς, διεξοδικής μελέτης των feedbacks και κατόπιν γνωμάτευσης των νομικών συμβούλων της Skroutz A.E., θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα:

Όπως ήδη γνωρίζετε οι πληροφορίες που προβάλλονται στο Skroutz θα πρέπει να είναι ορθές και να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Συγκεκριμένα στο θέμα της αναγραφόμενης τιμής, οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν το προϊόν που έχουν αναζητήσει στο Skroutz, στην τιμή που το βλέπουν χωρίς περαιτέρω “προϋποθέσεις” ή εξαιρέσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, σας ενημερώνουμε πως πλέον η πολιτική καταστημάτων που εμφανίζουν μια τιμή στο Skroutz η οποία αφορά σε αγορά υπό συνθήκες – π.χ. μόνο απόδειξη λιανικής – δεν μπορεί να υποστηριχτεί από την εταιρεία μας. Πρόκειται για μια πολιτική που αφενός οδηγεί αποδεδειγμένα σε περιστατικά παραπλάνησης των καταναλωτών, αφετέρου δημιουργεί πρόβλημα στη εγκυρότητα των πληροφοριών της μηχανής αναζήτησης.

Ως εκ τούτου, σας καλούμε, για την ομαλή συνέχιση της εμφάνισης των προϊόντων σας στο Skroutz, η τιμή που θα δίνεται μέσω των αρχείων XML, να είναι η τιμή που μπορεί να πάρει οποιοσδήποτε καταναλωτής ανεξάρτητα της ιδιότητάς του (ιδιώτης ή επιτηδευματίας) και σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.

Π.χ. Προϊόν με τελική τιμή εμφάνισης στο Skroutz 124 ευρώ θα πρέπει να πωληθεί στα 124 ευρώ στην περίπτωση απόδειξης λιανικής πώλησης και στα 100 ευρώ σε περίπτωση τιμολογίου εφόσον ο αποδέκτης του τιμολογίου εμπίπτει στις διατάξεις της ΠΟΛ 1150 (Άρθρο 39α).

Οι διορθώσεις (διορθώσεις τιμών, ή εξαίρεση προϊόντων από τα αρχεία XML) θα πρέπει να πραγματοποιηθούν έως την Τρίτη 12 Ιουνίου 2018. Σε περίπτωση που η εμπορική πολιτική της εταιρείας σας δεν επιτρέπει τη συμμόρφωση στον εν λόγω κανόνα, η συμμετοχή του καταστήματός σας στο Skroutz δεν μπορεί να συνεχιστεί στα πλαίσια των όρων μας.

Παράλληλα να επισημάνουμε πως άρνηση έκδοσης παραστατικού της επιλογής του πελάτη, δεν μπορεί να υποστηριχτεί καθώς δημιουργεί τις προαναφερθείσες συνθήκες περί παραπλάνησης καταναλωτή. Εφόσον προκύψει οποιαδήποτε επιβεβαιωμένη περίπτωση άρνησης έκδοσης τιμολογίου ή άλλου φορολογικού παραστατικού, θα θεωρηθεί ως άρνηση πώλησης στην αναγραφόμενη τιμή και θα επιφέρει την άμεση διακοπή της υπηρεσίας.

Τέλος, θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι όλες οι ενέργειές μας έχουν μελετηθεί και σχεδιαστεί με κύριο γνώμονα τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της υπηρεσίας και τη βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών που εμπιστεύονται το Skroutz για τις ηλεκτρονικές τους αγορές.

Οποιαδήποτε ενέργεια, ακούσια ή εκούσια, αποτελεί τροχοπέδη στην επίτευξη του στόχου αυτού, δεν μπορεί να υποστηριχτεί από την ομάδα του Skroutz.

Από τη SKROUTZ A.E.”

Tags
Loading...

Related Articles