Μπλόκο της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο ηλεκτρονικό εισιτήριο

Προσωρινό «βέτο» στο ηλεκτρονικό εισιτήριο έθεσε με γνωμοδότησή της η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η Αρχή υποστηρίζει πως, με την έκδοση και τη χρήση της ηλεκτρονικής κάρτας (AΤΗ.ΕΝΑ Card), ο ΟΑΣΑ αποκτά πρόσβαση σε έναν πολύ μεγάλο όγκο προσωπικών δεδομένων του κατόχου.

Έτσι, σε γνωμοδότηση που εξέδωσε στις 30 Ιανουαρίου, εγκαλεί τον ΟΑΣΑ για το γεγονός ότι δεν εξέτασε «εναλλακτικές τεχνικές λύσεις που αφενός μεν θα επιτύγχαναν εξίσου τους επιδιωκόμενους σκοπούς, αφετέρου θα εξασφάλιζαν την προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών». Επίσης, για να άρει τις επιφυλάξεις της, ζητά από τον Οργανισμό πρόσθετες εγγυήσεις για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των επιβατών.

Η AΤΗ.ΕΝΑ Card έκανε «πρεμιέρα» στα μέσα μαζικής μεταφοράς την 1η Φεβρουαρίου, μαζί με το ηλεκτρονικό εισιτήριο (ΑTH.ENA TICKET). Για την έκδοση της ηλεκτρονικής κάρτας, όπως σημειώνει η Αρχή, κάθε πολίτης θα πρέπει να δώσει μία πληθώρα προσωπικών δεδομένων (όπως Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης-ΑΜΚΑ, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ημερομηνία γέννησης, φωτογραφία σε ηλεκτρονική μορφή, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, αριθμός fax, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση κ.ά).

Παράλληλα, στην εξωτερική επιφάνεια της κάρτας θα υπάρχει το ονοματεπώνυμο, ο τύπος δικαιούχου, και η φωτογραφία. Στο ολοκληρωμένο κύκλωμα (chip) της κάρτας, θα αποθηκεύονται επίσης ο τύπος του δικαιούχου και η ημερομηνία λήξης δικαιώματος ή η ημερομηνία γέννησης.

Επιπλέον, σημειώνει η Αρχή, τα δεδομένα από τη χρήση της κάρτας θα υποβάλλονται σε επεξεργασία και θα αποθηκεύονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΑΣΑ. Έτσι, όπως επισημαίνει, «οι μετακινήσεις κάθε επιβάτη – χρήστη προσωποποιημένου ηλεκτρονικού εισιτηρίου παύουν πλέον να είναι ανώνυμες, με αποτέλεσμα να θίγεται υπέρμετρα η ελευθερία κίνησης ή κυκλοφορίας της οποίας αναπόσπαστο μέρος συνιστά το δικαίωμα της ανώνυμης μετακίνησης».

Η παρέμβαση της Αρχής για το ηλεκτρονικό εισιτήριο, εντάσσεται στο πλαίσιο των γνωμοδοτήσεων που πρέπει να κάνει κάθε φορά που τίθεται σε εφαρμογή ένα νέο σύστημα συλλογής προσωπικών δεδομένων, όπως σε αυτή την περίπτωση το ηλεκτρονικό εισιτήριο.

More Stories
15 Απριλίου τί λέει για σήμερα το ζώδιό σου;
%d bloggers like this: