ΕΣΠΑ: Πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας για 1.900 ωφελούμενους – Επιχορήγηση 14,8 χιλ. ευρώ

Tην ενίσχυση νέων επιχειρήσεων που έχουν δημιουργήσει από 01/01/2022 έως και 16/10/2023 (ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως), πρώην άνεργοι ηλικίας 30- 55 ετών, σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, εκτός της Αττικής και του Νότιου Αιγαίου, αφορά το πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας για 1.900 ωφελούμενους ηλικίας 30 έως 55 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία.

Η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης ξεκίνησε τη Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου ενώ προθεσμία υποβολής λήγει την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 15:00.

Σε ποιους απευθύνεται

Ωφελούμενοι της δράσης ορίζονται οι νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες/ επιχειρηματίες (άνεργοι πριν την ίδρυση της νέας επιχείρησης), ηλικίας 30 έως 55 ετών, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, στην οποία περιλαμβάνεται η πρόταση του επιχειρηματικού τους σχεδίου.

Κατανομή προϋπολογισμού

Σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη, η δράση έχει συνολικό προϋπολογισμό 28,12 εκατ. ευρώ, ο οποίος κατανέμεται ως εξής:

  • στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες, ήτοι τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας 1.420 επιχειρήσεις με προϋπολογισμό 21,016 εκατ. ευρώ.
  • στις Περιφέρειες Μετάβασης (πλην Στερεάς Ελλάδας), ήτοι τις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης, 420 επιχειρήσεις με προϋπολογισμό 6,216 εκατ. ευρώ.
  • στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 60 επιχειρήσεις με προϋπολογισμό 888 χιλ. ευρώ.

Η επιχορήγηση

Η επιχορήγηση ανέρχεται σε 14,8 χιλ. ευρώ και καταβάλλεται ως εξής:

  • 1η δόση ύψους 4 χιλ. ευρώ, μετά την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Χρηματοδότησης της πρότασης (Ορόσημο Α)
  • 2η δόση ύψους 5,4 χιλ. ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης ή την ημερομηνία θεμελίωσης του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων επιλεξιμότητας για υπαγωγή στο πρόγραμμα σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στο παρόν κεφάλαιο κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για χρονικό διάστημα 6 μηνών (Ορόσημο Β)
  • 3η δόση ύψους 5,4 χιλ. ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης ή την ημερομηνία θεμελίωσης του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων επιλεξιμότητας για υπαγωγή στο πρόγραμμα σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στο παρόν κεφάλαιο, κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για χρονικό διάστημα 6 μηνών (Ορόσημο Γ).

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στη διεύθυνση www.ependyseis.gr.

Latest Posts

spot_img

Stay in touch

To be updated with all the latest news, offers and special announcements.

spot_img
spot_img
spot_img

Don't Miss